דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

פיננסים ושרותים נוספים

פיננסים ושרותים נוספים :
ניהול תיק השקעות
קרן פנסיה
קרן נאמנות
קופות גמל
קרן השתלמות
תובעי ביטוח לאומי
נתבעי בנקים/משכנתאות
ליסינג
מיחזור משכנתא
טפסים
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
טוב לי בקבע
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
ביטוחים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

פיננסים ושרותים נוספים

קרן פנסיה

פנסיה בשיטת הפניקס

המפקח על הביטוח - אימוץ המודל הצ'יליאני

 

  

 

רמי דוד - סוכנות לביטוח - שיטת הפניקס - חדש ! חדש ! חדש !

                                            

השוואה למודל הצ'יליאני
 
·         האוצר מתייחס רק לחלק צר מהמודל הפנסיוני הצ'יליאני על גלגוליו השונים.
·         שנות ה 80
o        המודל נולד כחליף לביטוח ממשלתי ברובד הראשון.
o        המודל הגדיר שיעור תחלופה של 60% ללקוח הצעיר והסביר כערך מטרה.
o        בפועל לא הגיעו לרמות האלו ואף לא קרובות.
o        השוק הפרטי ניהל את החיסכון במסלול כללי.
o        היו כ 20 שחקנים ודמי הניהול לא היו מוגבלים.
o        התקווה הייתה שניידות עמיתים תשלוט במחיר.
o        הממשלה נתנה סוג של רשת ביטחון לחוסכים שעמדו בתנאי סף.
o        התוכנית שילבה הון וקצבה.
·         התוכנית משלבת שאירים ונכות אך נמכר בנפרד מניהול ההשקעות על ידי מבטחים. המחיר היה גבוה.
·         שנות ה 2000
o        נחשבה להצלחה- רבים עברו לתוכנית.
o        שעור התחלופה התברר כאף לא קרוב לציפיות.
o        כמות מנהלי ההשקעות ירדה והיעדר תחרות הביא לדמי ניהול יקרים אף יותר.
o        כל היצרנים ניהלו את הכסף בתבנית דומה וגרועה. המוטיבציה הייתה לא להפסיד ולא היה יתרון לרווח גבוה ממוצע השוק.
o        הוכח, שרצוי ששחקנים פנסיוניים לא יהיו מרוכזים בהשקעות במדינת האם. לפיזור גלובאלי יש יתרון גם למשקיע אך ליציבות השוק.
·         החלטות שנתקבלו בשנת 2001
o        מנהל השקעות AFP ינהל 4 עד 5 מסלולים המאופיינים לרמת סיכון.
o        הוגדרה ברירת מחדל המשייכת לקוח למסלול לפי גילו.
o        ללקוח הוגדרה כמות מוגבלת של השקעות בהן היה יכול להגדיר לבד את הסל.
o        למנהל ההשקעות עדיין ניתן מרווח ניכר לשיקול דעתו בנוגע לנכסי הסיכון בתיק.
o        המודל לא עודד ניהול השקעות איכותי והתחרות פחתה עוד יותר.
·         רפורמה ב 2008
o        נתנו אפשרות להפקיד כסף פרטי ולקבל הטבות מס. התוצאה הייתה גידול דרמטי של כסף במערכת.
o        שיפור במעט את המוטיבציה להוביל בהשקעות.
o        תקרת השקעה בחו"ל הוגדלה ל 80%.
o        בסיס השיטה היה "העצמה" של החוסך ורצון שיגלה בקיאות ואחריות לעתידו- בפועל, רמת הידע וההבנה של תיק הפנסיוני בקרב לקוחות, הייתה נמוכה ביותר.
o        הלקוחות קבלו הרבה שליטה (למרות המגבלות) אך ללא כלים וחינוך הולם.
o        כלי ההשקעה היו מאוד לא שקופים ואנשים לא ידעו בדיוק במה הם משקיעים.
 מעבר...

 

 טבלת השוואה
נושא
צ'ילה
פניקס
שקיפות השקעות
תיקים מנוהלים בתקרת מניות
מדדים = שקיפות מלאה
שליטה ללקוח באחזקות
רבה עם מגבלות
אין = הלקוח מגדיר את טעמים בלבד.
אופטימיזציה של תיק
רק למי שרץ ברירות המחדל
מלאה החברה מתחייבת להמשיך ולתחזק.
איכות ההשקעות
ניהול אקטיבי יקר ולא יעיל
ניהול במדדים יעיל וזול
כמות הפרמטרים שיגדירו תיק
1-      קבוצת גיל
רבים.
פיזור גלובאלי
בעייתי
בשליטת הלקוח
התייחסות לכספי פיצויים
לא נתמך במודל
תמיכה מלאה ניהול העדפות גם בנושא זה
המחשת הסיכון ההשקעתי
כל מפיץ לפי שיטתו
המחשת התפלגות הפנסיה במודל סטוכסטי מתקדם המנתח את רמות הסיכון השונות
התמודדות עם פנסיית חסר
תומך בכסף פרטי
תומך כסף פרטי
 
השוואה ברמה התפיסתית
שני פערים מרכזיים
·         התחכום בניהול הכסף- בשיטת הפניקס ניהול יעיל מאוד הנובע משימוש במדדים.
·         התאמה ללקוח- מגיעה גם מטווח השקעה בצורה מאוד מדויקת וגם מיחס לסיכון.
·         פזיור גלובאלי- בשיטה התייחסות מאוד ברורה לנושא הפיזור הגלובאלי.
·         הסדרת תפקידי השחקנים- אל העברת אחריות רבה ללקוח ללא כלים ניתנה בישטה הגדרה חשובה תפקידי השחקנים. היועץ נידרש להסביר לתת מידע ולאבחן את טעמי הלקוח. חברת הביטוח נדרשת לתרגם בצורה היעילה ביוצר למימוש העדפות הלקוח לתיק השקעות.
הדמיון
·         הפחתת סיכום לאורך זמן- בשני המודלים מכוונים לתיק בוא רמת החשיפה לנכסי סיכון פוחתת ככול שקרב מועד הפרישה.
עיצוב: וריטק