דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

ביטוחים

ביטוח חיים :
ביטוח כללי (אלמנטרי) :
ביטוח רכב
משאיות נגררים ומלגזות
חברות שמירה
אחריות מקצועית
ביטוח עסק
ספורט אתגרי
אחריות המוביל
ביטוח בריאות :
ביטוח סיעודי :
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
טוב לי בקבע
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
פיננסים ושרותים נוספים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

ביטוחים

ביטוח כללי (אלמנטרי)

ביטוח משאיות נגררים ומלגזות

 

 

 

 

 המרכז הארצי לביטוח משאיות

 

חדש!

 

תנאי פוליסה:

 • רשאים לנהוג – כל נהג מגיל 24 וותק נהיגה מעל שנתיים.
 • גבול אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש בסך 600,000 ₪ .
 • גבול אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף בסך 250,000 ₪.
 • הוצאות הגנה משפטית עד 30,000 ₪.
 • כיסוי למערכת שמע עד 1,500 ₪.
 • חבות כלפי צד ג' כולל מכשיר מקצועי בגין שימוש בדופן הידראולית.
 • הביטוח מורחב לכסות נזקי רכוש הנובעים מהתהפכות רכינה ו/או מנוף ו/או מערבל.
 • סייג ג' , נזק הנגרם לגשר או לדרך כתוצאה מהתנודה או משקל הרכב, בטל ומבוטל.
 • הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק כתוצאה מרעידת אדמה.
 • הביטוח מורחב לכסות אובדן, נזק או חבות שנגרמו בשל פרעות ומהומות.
 • הוצאות חילוץ וגרירה עד 5000 ₪.
 • סעיף ביטוח חסר עד 10% ללא תשלום.
 • מבוטל חריג עומס יתר עד עומס כולל של 10%
 • כיסוי בעת חילוצה של המשאית וגרירתה.
 • זכות לנגרר בלתי מסוים.
 • תשלום במקרה גניבה לאחר 30 יום במקום 45 יום.
 • אובדן מלא יחושב לפי שווי המשאית ביום מקרה הביטוח עד 10% מעל סכום הביטוח הנקוב בפוליסה על ידי המבוטח.
 • ביטול הביטוח יחושב לפי חישוב יחסי .
 • "דרכי פיצוי" – המבוטח יוכל לבחור לפי שיקול דעתו (תשלום ערך הנזק, תיקון או החלפה וכו')
 • כיסוי שמשות
 • השתתפות עצמית אחת בנזק עצמי ובנזק צד שלישי
 • השתתפות עצמית: בנזק תאונתי    4,410 ₪. באירוע גניבה -  2.5% מערך המשאית אך לא פחות מ- 8,484 ₪.   בתביעות צד ג' – 3,900 ₪.

כפוף לעבר ביטוחי נקי 3 שנים אחרונות.                                        ליצירת קשר: ישי דוד –054-7701380  ishai@rami-david.co.il                         כפוף לדרישות מיגון של חברות הביטוח.                                                            

 

דמיין מצב של מקרה שנגרם בעקבות תאונה ובו אתה מגלה כי תנאי הפוליסה שלך אינם מכסים את מקרה הנזק, או שסכומי הביטוח אינם מספיקים, ואתה מוצא עצמך מממן את הנזק או נתבע ע"י צד שלישי. נשמע לך הגיוני?? מבוטחי משאיות רבים גילו לאחרונה כי פוליסת הביטוח שלהם אינה מורחבת לכסות או אינה מספיקה לנזק שגרמה. להלן דוגמא למקרה:

 

החברה הלאומית לדרכים (מע"צ החדשה) תובעת פיצויים בסך של למעלה מ-600 אלף שקל
בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתהפכות מיכלית במחלף מורשה בתחילת חודש יולי 2007.
בעוד שהפוליסה מכסה רק 350 אלף שקלים. המבוטח נאלץ לשלם מכספו את היתרה..

 

בנינו עבורך את הפוליסה המושלמת בתחום המשאיות כדי להבטיח את השקט הנפשי שלך...

 

ביטוח משאיות עד 10 טון
ביטוח שמיועד למשאיות שכושר נשיאתן עד 10 טון.
*עיקרי הכיסויים הביטוחיים
מכוסה נזק שנגרם כתוצאה מ :אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, גניבת הרכב ועוד...
קלקול מיכני וחשמלי שנגרם כתוצאה ממקרה ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי

*כיסויים נוספים שניתנים לרכישה

 • חבות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף מרכב

 • כיסוי כנגד סיכון שביתות ומהומות

 • כיסוי רעידת אדמה

 • זכות לגרירת נגרר

 • ביטוח הגנה משפטית

 • ביטוח מתקנים חשמליים

 • ביטוח אביזרים ותוספות מיוחדות

 

 

חדש ובלעדי בישראל- אובדן רווחים למשאיות

 

 

תאר לעצמך שהמשאית הגיעה לאובדן כללי, או כשתוצאה מנזק שנגרם אין חלקים חילופיים לצורך תיקון המשאית ואין באפשרותך להמשיך ולעבוד, דבר שגורם לך לאובדן כלכלי משמעותי. פוליסת אובדן רווחים למשאיות מאפשרת לך לישון בשקט ולדעת שבמקרה כזה החל מהיום הרביעי תקבל תגמול כספי בגין אובדן הרווחים שנגרמו לך כתוצאה מהנזק עד לסך כולל של 30,000 ₪ לחודש ולתקופה כוללת של שלושה חודשים...אתה בידיים טובות.

 

כיסוי נוסף ומשמעותי עבורך, בפוליסת מטענים בהעברה, ניתן לרכוש כיסוי אחריות המוביל שיכסה את חבותך כמוביל עד לסך של 100,000 ₪ בפרמיה מזערית.

ביטוח נגררים
ביטוח פגיעת נגרר מבוטח ברכוש של צד שלישי כולל כיסוי לנגררים עד 1 טון
כיסוי זה כולל כיסוי לנגררים עד 1 טון בלבד בביטוח צד ג' ולא כולל ביטוח מקיף, כיסוי זה חל לגבי נגרר מסוים בעל מספר רישוי.
שימוש מורחב לכלול: עסקו של המבוטח, כולל שימוש בעבודה כמכשיר מקצועי, עבודות חקלאיות חברתיות ופרטיות.
בנוסף קיימת הרחבה אופציונלית לפוליסת מקיף רכב וצד ג' לרכב שנקראת הרחבת צד ג' לנגרר בלתי מסוים. הרחבה זו חלה לגבי נגרר בלתי מסוים עד 1 טון אשר אין לו מספר רישוי.

ביטוח צד שלישי למלגזות
ביטוח זה מהותו כיסוי נזקי רכוש של צד ג' כתוצאה מפגיעת המלגזה המבוטחת.
מקרה הביטוח-חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש במלגזה בתקופת הביטוח למעט נזק שיגרם בזדון.
כולל הוצאות תיקונם של כבלים, צינורות ומתקנים תת קרקעיים (בכפוף לתנאי הפוליסה).

רמי דוד - סוכנות לביטוח - צור קשר - ביטוח משאיות \ נגררים \ מלגזות

 

הרחבות כלולות חינם :

 1. סעיף ביטוח חסר עד 10% ללא תשלום
 2. מבוטל חריג עומס יתר עד עומס כולל של 10%
 3. כיסוי בעת חילוצו של הרכב וגרירתו
 4. תשלום במקרה גניבה עד 30 יום
 5. סייג ג' (נזק שנגרם לגשר או לדרך כתוצאה מהתנודה או ממשקל הרכב) בטל ומבוטל
 6. כיסוי לנזק בזדון לצמיגים
 7. אובדן מלא יחושב לפי שווי המשאית ביום מקרה הביטוח
 8. ביטול הביטוח יחושב לפי חישוב יחסי (ולא פרוסקלה)
 9. "דרכי פיצוי" המבוטח יוכל לבחור לפי שיקול דעתו (תשלום ערך הנזק, תיקון או החלפה וכו')
 10. ניתן לרכוש החזר הוצאות במקרה של תאונה או גניבת המשאית עד 500 ₪ ליום ולא יותר מ-30 יום עד לסך כולל של 15,000 ₪ בפרמיה של 750 ₪
 11. השתתפות עצמית אחת בנזק עצמי ובנזק לצד שלישי
 12. ניתן לרכוש ריידר גרירת משאיות ע"י שגריר בפרמיה של 1,100 ₪. השתתפות עצמית 90 ₪ . למשאיות במשקל של עד 16 טון ושנת ייצור 2000 ומעלה.

רשימת מוסכי ההסדר בפניקס מופיעה בגיליון הבא

גבול אחריות נזקי גוף: כלול, בכפוף לתעודת חובה באותה חברה

 

 

 

עיצוב: וריטק