דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

פיננסים ושרותים נוספים

פיננסים ושרותים נוספים :
ניהול תיק השקעות
קרן פנסיה
קרן נאמנות
קופות גמל
קרן השתלמות
תובעי ביטוח לאומי
נתבעי בנקים/משכנתאות
ליסינג
מיחזור משכנתא
טפסים
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
טוב לי בקבע
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
ביטוחים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

פיננסים ושרותים נוספים

חדשות עולם הכלכלה

עם זאת, בשורה העליונה אכזבה החברה עם גידול של 9.1% בלבד בהכנסות לרמה של 732.5 מיליון דולר. יציבות בצבר ההזמנות ברמה של כ-5 מיליארד דולר

חברת  אלביט מערכות   (22,750 | -0.74% )   הציגה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה. בשורה העליונה דיווחה החברה על גידול של 9.1% בלבד בהכנסות לרמה של 732.5 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים המסקרים את החברה לעליה דו ספרתית בהכנסות (של יותר מ-10%).

הכנסות החברה מפעילותה בתחום המערכות האלקטרו-אופטיות גדלו ברבעון השלישי של השנה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בעקבות העלייה שנרשמה במכירות של מערכות ראיית לילה.

בשורה התחתונה, עם זאת, דיווחה החברה על קפיצה של 63.7% ברווח הנקי לרמה של 58.3 מיליון דולר ברבעון, מעל התחזיות.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2009 עלה ב-8.9% ל- 217.3 מיליון דולר (29.7% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 199.5 מיליון דולר (29.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח נטו לרבעון השלישי של שנת 2009 הסתכמו בסך של 56 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 45 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) ברבעון שהסתיים ב- 30 ספטמבר 2008. הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח הרבעון משקף גידול בהשקעות לפיתוח והתאמת מוצרים ומערכות לדרישות השוק.

הוצאות השיווק והמכירות לרבעון השלישי של 2009 הסתכמו בסך של 67.1 מיליון דולר (9.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 50.3 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות השיווק נבעה מהגברת הפעילות השיווקית לאיתור הזדמנויות עסקיות חדשות בשווקים שונים. הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השלישי של 2009 הסתכמו בסך של 28.5 מיליון דולר (3.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 25.8 מיליון דולר (3.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

ירידה חדה בהוצאות המימון

הוצאות המימון נטו לרבעון השלישי של 2009 הסתכמו ב- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות של 16.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון נטו בשנת 2009 נבעה מעסקאות הגנת המטבע (גידור) שרכשה החברה, אשר הקטינו את חשיפת החברה לשינויים במטבע של הדולר האמריקאי מול השקל, כמו גם מירידת שיעורי הריבית בשוק. מכיוון שהדיווח של החברה הוא דולרי, היחלשות הדולר האמריקאי מול השקל השפיעה לרעה על הרווח הגולמי ועל הרווח התפעולי של החברה, אך העלתה את ערכן של עסקאות הגידור בשקלים של החברה. הוצאות המימון נטו ברבעון השלישי של 2008 כללו הוצאה הנוגעת למחיקת אג"ח מסוג ARS שהסתכמה בכ- 6 מיליון דולר.

ההפרשה למס ברבעון השלישי של 2009 הסתכמה ב-11.4 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 17.6%), בהשוואה ל-16.4 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 26.3%) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור המס האפקטיבי נובע ברובו מתמהיל שיעורי המס השונים במדינות בהן פועלות החברה וחברות הבת שלה.

חלקן של החברות הבנות והשותפות העסקיות ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 גדל ב-6.2 מיליון דולר (0.8% מההכנסות), בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר (0.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. תוצאות אלו משקפות גידול בהכנסות ושיפור תפעולי בחברות אלו.

סעיף נוסף שתרם לעליה ברווח הנקי - חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 הסתכם ב- 1.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 12.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בחלק המיעוט ברווח נבעה כתוצאה מרכישת יתרת מניות חברת קינטיקס (49%) בתחילת הרבעון השני של 2009, מאז קינטיקס בבעלות מלאה של החברה.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2009 הסתכם בכ-5 מיליארד דולר, לעומת צבר של 5.03 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2008. כ-66% מצבר ההזמנות של החברה מיועד ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 57% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע עד סוף 2009 ובמהלך 2010.

תזרים המזומנים מפעילות במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2009 הסתכם ב- 127 מיליון דולר, לעומת 112.9 מיליון דולר במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2008.

אקרמן: מזהים הזדמנויות הולכות וגדלות

יוסי אקרמן, נשיא אלביט מערכות, אמר: "תוצאות הפעילות לרבעון מבטאות את המשך הצמיחה במכירות וברווחיות. אנו ממשיכים לחזק את המהלך האסטרטגי להגדלת הפעילות בתחום המחקר והפיתוח על מנת להגיע לשוק עם מגוון רב של מוצרים בשלים ומוכנים להפעלה. זאת, כמענה לביקוש הגובר למוצרים ולמערכות ברמת בשלות גבוהה המאפשרת פרישה מיידית בשטח. אנו רואים את פירות השקעות העבר, המחזקים את יתרוננו התחרותי בתחומי הפעילות שלנו".

אקרמן הוסיף: "אנו מזהים הזדמנויות הולכות וגדלות הן בשווקים הקיימים והן בשווקים חדשים. הגדלת מאמצי השיווק והמכירות נועדה לממש את הפוטנציאל הקיים בשווקים אלו, תוך מיצוי הסינרגיה העסקית והתפעולית בין החברות שרכשנו בארץ ובחו"ל בשנים האחרונות. מאמצים אלו נועדו להבטיח את המשך צמיחת החברה והמובילות הטכנולוגית שלה תוך שיפור הרווחיות גם בשנים הבאות".

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.36 דולר למניה בגין הרבעון השלישי של שנת 2009. הדיבידנד ישולם ב- 14 בדצמבר 2009, בניכוי מיסים והיטלים כחוק בשיעור של 16.03%. המועד הקובע יהיה 1 בדצמבר 2009.

בבית ההשקעות אקסלנס ציינו אתמול כי "אנו מצפים לרבעון סביר מאחר שמחזורי המכירות הארוכים בעסק של אלביט וצבר ההזמנות המרשים בגובה 5.1 מיליארד שקל, אמורים למנוע תנודתיות מכירות בטווח הקצר. לכן, ולמרות החששות שלנו לגבי תחרות גוברת מצד יצרניות נשק אמריקאיות גדולות, אנו מניחים גידול בריא במכירות ברבעון של 11.2%".

"נתון נוסף מעניין הוא רמת הרווחיות התפעולית של החברה - אנו צופים רווחיות של 8.7% ברבעון, הרבה מתחת ל-11.7% שהחברה הראתה ברבעון המקביל אשתקד, אך זו עדיין רמת רווחיות גבוהה בהשוואה לביצועי החברה לפני 2008".

בכלל פיננסים ציפו לראות רבעון שלישי חיובי עם שיא של הכנסות רבעוניות עם 753 מיליון דולר בשעה שבעיית הצבר איננה מהווה מכשול והיא עשויה לצוף רק בעוד שנה. "מול מרווח גולמי של 29.1% ברבעון הקודם וב- 2008 כולה אנו מעריכים שנראה שיפור כחלק מהיתרונות לגודל עם 29.3% אולי אף מעט יותר מהערכותינו".

"המרווח התפעולי צפוי להיות חיובי עם 9.6%, במרווח נמוך אמנם מהרבעון המקביל שרשם 11.4% אך האחרון נהנה מפרויקטים קצרי טווח בעלי רווחיות גבוה במיוחד שאינם מייצגים, ומרווח תפעולי כזה הוא חיובי בהחלט.

הידיעה נלקחה מהאתר: bizportal

עיצוב: וריטק